پارسی
بسته
جستجو
مشاهده محصولات Brush Holders

جاذغالی استارت

3 Items in گرید 4 Items in گرید لیست

YBH-101-NIKKO

YBH - 101
VOLT : 24 V. - OEM NO : YS KDO 21750-1260
یدک استارت 66689890-021

YBH-102-NIKKO

YBH - 102
VOLT : 24 V. - OEM NO : YS KDO 23750-0250
یدک استارت 66689890-021

YBH-103-NIKKO

YBH - 103
VOLT : 24 V. - OEM NO : YS KDO 23750-0050
یدک استارت 66689890-021

YBH-104-NIKKO

YBH - 104
VOLT : 24 V. - OEM NO : YS KDO 23750-0120
یدک استارت 66689890-021

YBH-105-NIKKO

YBH - 105
VOLT : 24 V. - OEM NO : YS KDO 23750-0160
یدک استارت 66689890-021

YBH-106-NIPPONDENSO

YBH - 106
VOLT : 24 V. - OEM NO : YS 028510-0880
یدک استارت 66689890-021