پارسی
بسته
جستجو
مشاهده محصولات Starter Solenoids

اتوماتیک استارت

3 Items in گرید 4 Items in گرید لیست

YSWI-101-SAWAFUJI-24V

YSWI - 101
VOLT : 24 V. - OEM NO : YS SD 2350-10550X9
یدک استارت 66689890-021

YSWI-102-SAWAFUJI-24V

YSWI - 102
VOLT : 24 V. - OEM NO : YS SD 1350-11110X0
یدک استارت 66689890-021

YSWI-103-SAWAFUJI-24V

YSWI - 103
VOLT : 24 V. - OEM NO : YS SD 1350-10220X9
یدک استارت 66689890-021

YSWI-104-NIKKO-24V

YSWI - 104
VOLT : 24 V. - OEM NO : YS KDO-47100-3940
یدک استارت 66689890-021

YSWI-105-24V

YSWI - 105
VOLT : 24 V. - OEM NO : YS KDO-47100-3420
یدک استارت 66689890-021

YSWI-106-NIKKO-24V

YSWI - 106
VOLT : 24 V. - OEM NO : YS KDO-47100-3510
یدک استارت 66689890-021