پارسی
بسته
جستجو
مشاهده محصولات starter armatures

آرمیچر استارت

3 Items in گرید 4 Items in گرید لیست

YSA-101-SAWAFUJI-24V

YSA - 101
VOLT : 24 V. - OEM NO : YS SD1320-063-00X0
یدک استارت 66689890-021

YSA-102-SAWAFUJI-24V

YSA - 102
VOLT : 24 V. - OEM NO : YS SD1320-078-00X0
یدک استارت 66689890-021

YSA-103-SAWAFUJI-24V

YSA - 103
VOLT : 24 V. - OEM NO : YS SD1320-075-00X0
یدک استارت 66689890-021

YSA-104-NIKKO-24V

YSA - 104
VOLT : 24 V. - OEM NO : YS KD0-23100-0250
یدک استارت 66689890-021

YSA-105-NIKKO-24V

YSA - 105
VOLT : 24 V. - OEM NO : YS KD1-23100-0120
یدک استارت 66689890-021

YSA-106-NIKKO-24V

YSA - 106
VOLT : 24 V. - OEM NO : YS KD1-23100-0231
یدک استارت 66689890-021