پارسی
بسته
جستجو

LED

3 Items in گرید 4 Items in گرید لیست

YSW-139-LED-10-30V

YSW - 139
VOLT : 10-30V. - OEM NO : YS 27 W
یدک استارت 66689890-021

YSW-140-LED-10-30V

YSW - 140
VOLT : 10-30V. - OEM NO : YS 48 W
یدک استارت 66689890-021

YSW-149-LED-10-30V

YSW - 149
VOLT : 10-30V - OEM NO : YS 18W
یدک استارت 66689890-021