پارسی
بسته
جستجو
مشاهده محصولات AC Compressors

کمپرسورهای کولر

3 Items in گرید 4 Items in گرید لیست

YAC-101-VOLVO-24V

YAC - 101
VOLT : 24V. - OEM NO : YS 15082727
یدک استارت 66689890-021

YAC-102-KOMATSU-CATERPILLAR-24V

YAC - 102
VOLT : 24V. - OEM NO : YS 20Y-979-6121/1E-6039
یدک استارت 66689890-021

YAC-103-KOMATSU-24V

YAC - 103
VOLT : 24V. - OEM NO : YS 20Y-979-3111
یدک استارت 66689890-021

YAC-104-CATERPILLAR-24V

YAC - 104
VOLT : 24V. - OEM NO : YS 259-7243
یدک استارت 66689890-021

YAC-105-CATERPILLAR-24V

YAC - 105
VOLT : 24V. - OEM NO : YS 3H-0414
یدک استارت 66689890-021

YAC-106-CATERPILLAR-24V

YAC - 106
VOLT : 24V. - OEM NO : YS 163-0872
یدک استارت 66689890-021